ศูนย์บริการ TWZ 

18/1, TWZ อาคาร 2 ถนนเทศบาลสงเคราะหฺ์ ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร : 02 954-3333 ต่อ 2111,2117,1117
ติดตามสถานะเครื่องซ่อม /สั่งซื้ออุปกรณ์เสริม Tel. 089-529-1000 / 084-328-5000
เวลาทำการ: วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00-18.30 น.

การส่งเครื่องเข้าซ่อมทำได้ 3 ช่องทาง
1.มาส่งด้วยตัวเองที่ศูนย์บริการประชานิเวศน์1 ดูแผนที่

2.ส่งผ่านร้าน TWZ Shop / Telewiz สาขาหรือร้านที่ซื้อ ดูสาขา

3.หากไม่สะดวกมาด้วยตนเอง สามารถส่งทางไปรษณีย์ EMS
ส่งเครื่องซ่อมมาที่ บมจ.ทีดับบลิวเเซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ตู้ ปณ.28 ปณ.จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  (จ่าหน้าพัสดุว่า "เครื่องซ่อม" เเละเขียนชื่อ-ที่อยู่ เบอร์โทรของท่านให้ชัดเจน เพื่อการดำเนินการที่รวดเร็วเเละถูกต้อง) เมื่อเสร็จเราจะส่งEMS คืนให้ครับ

 

TWZ Service Center

18/1, TWZ Building 2,Thedsabarnsongkore Road, Ladyao,Chatuchak,Bangkok 10900
Tel: 02 954 3333 Ext.2111,2117,1117

Office hours: Monday-Friday 09.00 am.-18.30 pm.
You also go to TWZ Drop points at TWZ Shop  or Telewiz more info