ตำแหน่งงานว่าง

 • พนักงานขายประจำร้าน AIS /  Telewiz / TWZ         จำนวน 50 อัตรา

  ลักษณะงาน

  นำเสนอขายสินค้ามือถือ อุปกรณ์เสริม และอื่น ๆ ที่เหมาะสม และตรงกับความต้องการของลูกค้า

  คุณสมบัติ

  - เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 20-30 ปี

  - วุฒิการศึกษาระดับปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา

  - มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ

  - ชอบเทคโนโลยี ชอบเรียนรู้ศึกษาสิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา

  - ทำงานอย่างเต็มความสามารถ และให้บริการที่เหนือความคาดหวัง

 • เจ้าหน้าที่ธุรการประจำร้าน AIS /  Telewiz/ TWZ       จำนวน 50 อัตรา

  ลักษณะงาน

  ให้บริการลูกค้าในด้านต่าง ๆ เช่น รับชำระค่าบริการของ AIS และอื่น ๆ

  คุณสมบัติ

  - เพศชาย – หญิง อายุไม่เกิน 20-30 ปี

  - วุฒิการศึกษาระดับปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา

  - มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ

  - ชอบเทคโนโลยี ชอบเรียนรู้ศึกษาสิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา

  - ทำงานอย่างเต็มความสามารถ และให้บริการที่เหนือความคาดหวัง

 • พนักงานขายส่งกรุงเทพและต่างจังหวัด                      จำนวน 10 อัตรา

  ลักษณะงาน

  นำเสนอขายสินค้ามือถือ อุปกรณ์เสริม และอื่น ๆ ให้กับลูกค้า

  คุณสมบัติ

  - เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

  - วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

  - มียานพาหนะส่วนตัว  สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

  - ชอบเทคโนโลยี ชอบเรียนรู้ศึกษาสิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา

  - ทำงานอย่างเต็มความสามารถ และให้บริการที่เหนือความคาดหวัง

 • เจ้าหน้าที่การเงิน                                               จำนวน 3 อัตรา

  ลักษณะงาน

  รับผิดชอบงานการเงินด้านรับเงิน – ค่าใช้จ่าย

  คุณสมบัติ

  - เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

  - วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี/การเงิน  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

 • เจ้าหน้าที่บัญชี                                                  จำนวน 2 อัตรา

  ลักษณะงาน

  รับผิดชอบงานด้านบัญชีรายได้ และบัญชีต้นทุนสินค้า

  คุณสมบัติ

  - เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

  - วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี/การเงิน  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

 • พนักงานขาย Franchise ร้าน TWZ                         จำนวน 1 คน

  ลักษณะงาน

  นำเสนอขาย Franchise ร้าน TWZ ให้กับลูกค้าที่ต้องการทำธุรกิจขายมือถือและอุปกรณ์เสริม

  คุณสมบัติ

  - เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

  - จบการศึกษาระดับ ปวส-ปริญญาตรี ทางด้านการขาย / การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  - มีบุคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส

  - มีความซื่อสัตย์ อดทน กระตือรือร้น รักในงานขายและงานบริการชอบพบปะผู้คน

  - หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • ช่างซ่อมมือถือ                                                   จำนวน 2 คน

  ลักษณะงาน

  วิเคราะห์อาการเสียของมือถือ, ซ่อมมือถือ และ QC มือถือ

  คุณสมบัติ

  - เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

  - จบการศึกษาระดับ ปวส-ปริญญาตรี ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

  - มีความละเอียดรอบคอบ

  - ชอบเทคโนโลยี

  - หากมีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 • Call Center                                                    จำนวน 2 คน

  ลักษณะงาน

  รับโทรศัพท์ลูกค้า ตอบคำถามในเรื่องงานซ่อมมือถือ ความรู้เกี่ยวกับมือถือ และอื่น ๆ

  คุณสมบัติ

  - เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

  - จบการศึกษาระดับ ปวส-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

  - ชอบเทคโนโลยี

  - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

 • เจ้าหน้าที่ธุรการ                                                  จำนวน 3 คน

  ลักษณะงาน

  ติดต่อประสานงานในแผนกบริการหลังการขาย เปิด-ปิด Job และ QC เครื่องซ่อม

  คุณสมบัติ

  - เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

  - จบการศึกษาระดับ ปวส-ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

  - ชอบเทคโนโลยี

  - มีความละเอียดรอบคอบ

  - ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์