ขั้นตอนการสมัครงาน

 • วิธีการสมัครงาน

  ทาง E-mail

  รับสมัครงานผ่านทาง E-mail : recruit@twz.co.th , hr@twz.co.th

  .................................................

  ทางไปรษณีย์

  ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์

  คุณสุภิญญา อยู่สุข(อุ้ย), คุณจิณณ์นภา ฐิติโชติศิรีกุล, และ คุณญาดาวรรณ คงเสน่ห์ (ไนซ์)

   

  บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  อาคาร D The Wiz รัชดา 2  269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงทพมหานคร 10400

  .................................................

  ด้วยตนเอง

  สมัครพร้อมเอกสารและเข้าสัมภาษณ์ได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 13.00 - 15.00 น. ที่สำนักงานใหญ่

  บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

  อาคาร D The Wiz รัชดา 2  269 ถนนรัชดาภิเษก

  แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงทพมหานคร 10400

  ติดต่อ : คุณสุภิญญา อยู่สุข (อุ้ย), คุณจิณณ์นภา ฐิติโชติศิรีกุล(แพรว)
            คุณญาดาวรรณ คงเสน่ห์ (ไนซ์)

  โทรศัพท์ : 0-2275-9789 ต่อ 103 (แพรว)

      มือถือ : 089-201-1818 (คุณอุ้ย)  / 080-065-3777 (ไนซ์)

               www.twz.co.th

  .................................................

  กรอกใบสมัครที่ร้าน Telewiz / TWZ สาขาใกล้บ้าน

  .................................................

  Facebook: https://www.facebook.com/twzhr
  Download ใบสมัครงาน

 • การเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์งาน

  ทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตำแหน่งที่สมัคร

   

   

 • การแต่งกายสำหรับการสัมภาษณ์งาน

  แต่งกายสุภาพแต่เป็นตัวของตัวเอง