หน้าแรก > บทความ > ประโยชน์ของการใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษาในเด็ก

ประโยชน์ของการใช้แท็บเล็ตเพื่อการศึกษาในเด็ก 

เป็นสื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
การใช้แท็บเล็ตในสื่อการเรียนการสอนนั้น เป็นการนำเอาเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์  ที่มีทั้งภาพและเสียงประกอบการเรียนรู้จึงสามารถสร้างการจดจำได้ง่ายโดยเฉพาะกับเด็กเล็กที่มักจะมีสมาธิในการเรียนสั้นกว่าเด็กโต ดังนั้นเด็กจึงสามารถเรียนรู้และตอบสนองกับสื่อในรูปแบบนี้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากกว่าสื่ออื่นๆ ทำให้การเรียนกลายเป็นเรื่องสนุกและเข้าใจง่าย

สร้างความเท่าเทียมทางการศึกษาให้กับเด็ก
แท็บเล็ตเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและสามารถสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนได้อย่างรวดเร็ว โดยสื่อการเรียนการสอนต่างๆสามารถอัพโหลดผ่านอินเทอร์เน็ตได้  หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมบนเรียนต่างๆกระทรวง ศึกษาธิการสามารถอัปโหลดบทเรียนดังกล่าวและแจ้งให้โรงเรียนต่างๆทั่วประเทศ ทำการดาวน์โหลดบนเรียนนั้นๆได้ทันที นอกจากนั้นยังสามารถสร้างการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักเรียน ในแต่ละพื้นที่ได้อีกด้วย

สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
แท็บเล็ตสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา ดังนั้นจึงเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ไร้พรมแดน กล่าวคือครูผู้สอนสามารถเข้าถึงรูปภาพ วีดีโอคลิป และข้อมูลต่างๆจากทั่วโลก เพื่อใช้นำมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อสร้างบทเรียนให้มีความน่าสนใจ มากกว่าการที่ให้นักเรียนนั่งท่องหนังสือและจำบทเรียนใน แบบเดิมๆ  และยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนักเรียนได้ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่อง ที่ตนเองสนใจนอกจากบทเรียนในห้องเรียน

 

สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมเสริมทักษะเพิ่มเติม
ในปัจจุบันได้มีโปรแกรมหรือ แอปปิเคชั่น เสริมทักษะด้านต่างๆที่เหมาะกับการใช้เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กในแต่วัยมากมาย เช่น โปรแกรมสอนด้านศิลปะ โปรแกรมสำหรับฝึกการอ่านเขียน โปรแกรมพัฒนาทักษะด้านการตอบสนองเป็นต้น ดังนั้นการใช้โปรแกรมเหล่านี้สามารถเสริมสร้างและพัฒนาทักษะของเด็กในด้านต่างๆเพิ่มเติมทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน ได้อีกด้วย

อย่างไรก็ดีการใช้แท็บเล็ต นอกจากจะมีผลดีแล้ว ก็อาจจะส่งผลเสียให้แก่เด็กๆได้เหมือนกัน ในเรื่องของการติดอินเทอร์เน็ต ปัญหาด้านสายตา  หรือการติดเกมส์  ทั้งนี้ทางโรงเรียนและผู้ปกครอง ควบคุมระยะเวลาการใช้งาน  ข้อมูลต่างๆในแท็บเล็ตที่ให้เด็กใช้ให้เหมาะสม เพื่อให้การใช้งานเกิดประโยชน์อย่าง สูงสุด

ขอบคุณบทความจาก : flashfly

 

ขอบคุณบทความจาก : http://www.itday.in.th