เกี่ยวกับ TWZ

บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2536 โดยคุณพุทธชาติ รังคสิริ และคุณปิยะนุช รังคสิริ เพื่อประกอบธุรกิจผู้แทนจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์สื่อสาร บริษัทฯ เป็นผู้ประกอบการรายแรก ที่เปิดร้านจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ในศูนย์การค้ามาบุญครอง ด้วยความสามารถและความชำนาญในธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ของทีมผู้บริหารบริษัทฯ ที่เริ่มต้นด้วยร้านค้าหน้ากว้างเพียง 1.5 เมตร ตลอดระยะเวลากว่า 16 ปี ได้ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งในการขายปลีกและการขายส่ง จนปัจจุบันมีเครือข่ายตัวแทนจำหน่ายกว่า 400 รายทั่วประเทศ พร้อมกับสาขาที่มากกว่า 100 แห่งทั่วกรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็นสาขา ภายใต้ชื่อ “เทเลวิซ” จำนวน 29 สาขา ภายใต้ชื่อ “TWZ Shop” จำนวน  111 สาขา และ ภายใต้ชื่อ “Nokia Shop” จำนวน 1 สาขา

บริษัทฯ ได้รับสิทธิแฟรนไชร์ในการเปิดและบริหารร้านเทเลวิซจาก บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) หรือ AIS ตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 15 ปี และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้สร้างมาตรฐานการบริหารงานของตังเอง จนได้รับรางวัลต่างๆ จาก AIS อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเคยได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ (Distributor) จากผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่ชั้นนำของโลก อาทิ โซนี่ อีริคสัน โมบาย คอมมูนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) ซีเมนส์ และ เบนคิว (ประเทศไทย) ซึ่งการจะได้รับเป็นผู้จัดจำหน่ายของผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่เหล่านี้จะต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้ผลิตรายดังกล่าว ทั้งในด้านความแข็งแกร่งทางการเงิน ความสามารถในการบริหาร และศักยภาพในการจัดจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อให้บริษัทฯ มีโทรศัพท์เคลื่อนที่และอุปกรณ์เสริมที่หลากหลายรุ่นและแบรนด์ และสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้รับความไว้วางใจจากผู้แทนจำหน่ายเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ของประเทศ เช่น บริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด และ บริษัท เอ็มลิ้งค์ เอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

ด้วยการบริหารการจัดจำหน่ายโทรศัพท์มือถือหลากหลายยี่ห้อที่มีประสิทธิภาพและศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ บริษัทฯ เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์มือถือซัมซุงเพียงรายเดียวในประเทศไทย ในปี 2549 - 2550 จาก บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคทรอนิคส์ จำกัด อีกทั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายเฉพาะรุ่น โทรศัพท์มือถือโมโตโรล่า จาก บริษัท โมโตโรล่า(ประเทศไทย) จำกัด ในเวลาถัดมา

จากการเปิดเสรีของตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย ซึ่งนำไปสู่การแข่งขันของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในการลดค่าบริการโทรศัพท์ รวมทั้งราคาเฉลี่ยของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ลดลงอันเป็นผลมาจากพัฒนาการทางเทคโนโลยี ส่งผลให้ความต้องการโทรศัพท์เคลื่อนที่เพิ่มขึ้นมาก ทำให้บริษัทฯ เติบโตอย่างรวดเร็วมาโดยตลอด จนมาถึงปัจจุบันบริษัทฯ ได้หันมาและมุ่งมั่นในการเปิดตลาดสินค้าของตัวเองเป็นสินค้าหลัก ภายใต้ชื่อ TWZ Mobile Phone , TWZ Accessories และ NOKTEL Mobile Phone ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี ดังนั้นการที่บริษัทฯ มีสินค้าที่หลากหลาย ช่องทางการจำหน่ายที่ครอบคลุมทั่วประเทศ การให้บริการที่มีคุณภาพและครบวงจร รวมถึงการจัดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพโดยทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์ในธุรกิจมากกว่า 15 ปี ทำให้ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ยังคงมุ่งมั่นและพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อความเป็นหนึ่งในธุรกิจ ทางบริษัทฯ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้กำหนดทิศทางมือถือไทยต่อไป

About TWZ

TWZ Corporation Public Company Limited(“the Company” or “TWZ”), previously named “PC Communication and Transports Company Limited.”, was established by mobile phone distribution experts, Mr.Puttachart and Ms.Piyanuj Rungkasiri, the first mobile phone distributor to open retail shop at MBK center, with the initial paid up capital of Baht 1 million on 22 December 1993.

The Company was granted Telewiz franchise from Advance Info Service Plc. (“AIS”) for selling goods and services under the trademark “Telewiz” for 27 branches and “Telewiz Express for 2 branches. Besides, the Company was granted franchise for Service Dealer Center from Digital Phone Company Limited under trade mark “Mobile from Advance” for its 4 Telewiz Branches.

In the past, the Company was the exclusive distributor of BenQ-Siemens Corporation, Sony Ericsson Mobile Communications International AB, Lenovo Mobile Communication Technology Ltd. And Amoi Electronics Co., Ltd. for some of their models and in 2006, we had been the sole distributor of SAMSUNG mobile phone.  Moreover, the Company was appointed by DW Mobile(HK) Limited to be the sole distributor of Dmobo, a fashionable and fantasy Disney’s mobile phone, in Thailand, In order to have various mobile phones and accessories to serve all customers’ needs, the company is the dealer of Digital Phone Company Limited, M-Link Asia Corporation Public Company Limited since each distributor is granted exclusive right for specific models and brands.

The Company's main business is focusing to open the market for TWZ mobile phones , Noktel mobile phones and TWZ accessories.

As the Company's business has been grown dramatically, it has to increase its paid-up capital consistently to support its business. Therefore, the Company increased its paid-up capital from Baht 1 million to Baht 30 million, Baht 120 million and Baht 180 million in 2002-2004 respectively. Besides, in order to support its business expansion in the future, the Company increased its capital from Baht 180 million to Baht 240 million in 2005 by issuing 60 million shares, at per value Baht 1 per share, and allocated 59 million shares to public and 1 million shares to its directors and employees. The stock Exchange of Thailand (SET) granted the Company' s common shares to be traded on the SET commencing on 18 November 2005 under Communication Sector” using TWZ as abbreviated name for trading. To be listed in the SET is one of the Company’s successes as it enhances its reliability, strengthens its financial performance which make the Company be more competitive in the industry.

At present, the Company has total more than 100 branches, 27 Telewiz shops, 2 Telewiz Express, 10 TWZ shops, 1 Nokia Shop, 1 One2Call shop and more than 100 branches in Modern Trade(Powerbuy and Powermall).